Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnychO stypendium SPECJALNE dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student lub doktorant posiadający grupę inwalidzką. 

 

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ? pobierz

Termin składania podań o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do 10 października. 

Student lub doktorant składający podanie o stypendium specjalne  po 10 października może otrzymać stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosków bez wyrównania za październik. Składając podanie w kolejnych miesiącach  do 10 dnia można otrzymać stypendium od miesiąca złożenia, natomiast  złożenie podania po 10 skutkuje przyznaniem stypendium od następnego miesiąca bez wyrównania za poprzednie miesiące;

    W przypadku, gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zostało na czas określony, wypłatę stypendium specjalnego wstrzymuje się od następnego miesiąca po upływie  tego terminu. W przypadku przedłożenia kolejnego orzeczenia (kontynuującego wcześniej wydane orzeczenie) wypłata zostaje wznowiona od miesiąca wstrzymania stypendium jeżeli student złoży wniosek w terminie 14 dni od uzyskania nowego orzeczenia (nie później jednak niż dwa miesiące od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia).

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakladce STYPENDIA.


UWAGI

  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać TYLKO NA JEDNYM ze studiowanych kierunków .
  • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może otrzymać stypendium specjalnego student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia;
  • Student, który obronił pracę magisterską (licencjacką) przed terminem określonym w regulaminie studiów traci prawo do stypendiów (z wyjątkiem stypendiów ministra) od następnego miesiąca po obronie;


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol