Stypendia dla doktorantów


Data dodania: 2016-04-21 00:00:00

Wypłata   zwiększenia   stypendium   doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów za miesiąc kwiecień br.  nastąpi  od 22 kwietnia . 

 

+ więcej

DSS dyżur w sobotę


Data dodania: 2016-04-18 07:30:27

Dnia  30 kwietnia (SOBOTA)  

 w Dziale Spraw Studentów 

dyżuru nie będzie.

+ więcej

Wypłata stypendiów w kwietniu


Data dodania: 2016-04-18 00:00:00

Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w kasach banku PEKAO SA i przelewy na konta osobiste
za miesiąc  kwiecień od 20 kwietnia br.
ODBIÓR STYPENDIÓW W KASACH BANKU PEKAO SA  DO 04 maja 2016 r.
(informacja poniżej) 
 

Stypendia niepobrane w kasach do dnia 04 maja br. zostaną  wypłacone ze stypendiami
za m-c maj 2016 r.

 
 
+ więcej

UWAGA Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego


Data dodania: 2016-03-04 00:00:00

Studenci przyjęci na studia od semestru letniego roku akad. 2015/2016  (studia 1,5 lub 3,5 - letnie)  składają wnioski o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb oraz w wersji papierowej w Dziale Spraw Studentów w terminie do 15 marca 2016r.

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć wydrukowane z systemu USOSweb  oświadczenie o dochodach za 2014 (jeśli było złożone w semestrze zimowym należy je ponownie wydrukować).  

Osoby, które złożą wniosek po terminie 15 marca 2016r. otrzymają stypendium od miesiąca kwietnia bez wyrównania za marzec.

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb  oraz składania wydrukowanych podań wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku oraz kompletem załączników dotyczących wykazanych osiągnięć do 15 marca br,  W ODPOWIEDNICH  DZIEKANATACH.

Wypłata przyznanych stypendiów nastąpi w kwietniu z wyrównaniem za m-c marzec.

+ więcej

Miejsce w domu studenta w trakcie roku akademickiego


Data dodania: 2016-02-20 10:52:42

Studenci mogą składać podania o przyznanie miejsca w domu studenta w trakcie roku akademickiego 2015/2016 w administracji DS KMICIC, po uprzednim zarejestrowaniu podania w Dziale Spraw Studentów. Podania będzie rozpatrywać  Z-ca Kanclerza P. mgr Zbigniew Budziszewski w ramach wolnych miejsc. W przypadku gdy wolnych miejsc jest więcej niż chętnych prawo do zakwaterowania w akademiku może otrzymać każdy student UO mimo braku udokumentowania sytuacji materialnej.

O miejsce w DS "w ramach wolnych miejsc" mogą starać się również studenci studiów niestacjonarnych.

O możliwości zakwaterowania na czas zjazdów studentów niestacjonarnych informacji udziela administracja Domu Studenta "Kmicic", tel 774527031

+ więcej

UWAGA - stypendia socjalne


Data dodania: 2016-02-17 11:49:45

W roku akademickim 2015/2016 

Student lub doktorant jest zobowiązany do  poinformowania Działu Spraw Studentów trakcie roku akademickiego o uzyskaniu nowego tytułu dochodu. W przypadku uzyskania dochodu w trakcie roku akademickiego  w rodzinie studenta prawo do świadczeń ustala się ponownie.

Od 1 stycznia 2016 r. do KATALOGU DOCHODÓW UZYSKANYCH I UTRACONYCH dodaje się:

świadczenia rodzicielskie

zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

od 1 października 2015 r. dochód  z umowy o dzieło oraz dochód z rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego  jest dochodem uzyskanym i utraconym

+ więcej

Obsługa kasowa UO w kasach Pekao SA


Data dodania: 2015-11-25 08:18:21

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie: DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO  

Lokalizacje PEKAO SA w Opolu:

·         ul. Damrota 2, Opole (godziny otwarcia 800-1800)

·         Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia 900-1700)

·         ul. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia 800-1800 ; sobota 900-1300 )

 

Uwaga: Stypendium można odebrać w każdym banku PEKAO SA w kraju.

+ więcej

Stawki stypendiów dla studentów na rok ak. 2015/16


Data dodania: 2015-11-24 11:35:22

Stawki-stypendium-studenci-2015-2016

Stawki-stypendium-doktoranci-2015-16

+ więcej

UWAGA WAŻNE nr konta studenta i doktoranta


Data dodania: 2015-11-11 13:16:29

 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

 

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c .

 

Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu. W takim przypadku stypendia będą do odebrania w kasach Banku Pekao SA. Sposób pobrania stypendium w przypadku braku nr konta podany jest ponożej.

 

 

 

+ więcej

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW


Data dodania: 2015-10-02 09:44:51

Aplikacja elektronicznego wniosku  o stypendium rektora dla najlepszych studentów została uruchomiona od 01 października br.

UWAGA

Termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb do 12 października br, termin składania oraz drukowania  podań wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku oraz kompletem załączników dotyczących wykazanych osiągnięć do dnia 13 października do godz. 14:00 W ODPOWIEDNICH  DZIEKANATACH.

+ więcej

Strona 1 z 2


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol