Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów za miesiąc styczeń


Data dodania: 2016-01-18 08:02:22

 

Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w kasach banku PEKAO SA i przelewy na konta osobiste
za miesiąc  styczeń od 20 stycznia br.
ODBIÓR STYPENDIÓW W KASACH BANKU PEKAO SA  DO 3 LUTEGO 2016 r. (informacja poniżej)

 


+ więcej

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH


Data dodania: 2015-12-20 14:59:44

Studenci i doktoranci, którym przyznano stypendium
socjalne, specjalne
na rok akad. 2015/2016
proszeni są o pilne zgłaszanie się
do Działu Spraw Studentów w celu odbioru decyzji

(ul. Oleska 48, pok. 26-29) .

 

+ więcej

Obsługa kasowa UO w kasach Pekao SA


Data dodania: 2015-11-25 08:18:21

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie: DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO  

Lokalizacje PEKAO SA w Opolu:

·         ul. Damrota 2, Opole (godziny otwarcia 800-1800)

·         Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia 900-1700)

·         ul. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia 800-1800 ; sobota 900-1300 )

 

Uwaga: Stypendium można odebrać w każdym banku PEKAO SA w kraju.

+ więcej

Stawki stypendiów dla studentów na rok ak. 2015/16


Data dodania: 2015-11-24 11:35:22

Stawki-stypendium-studenci-2015-2016

Stawki-stypendium-doktoranci-2015-16

+ więcej

UWAGA WAŻNE nr konta studenta i doktoranta


Data dodania: 2015-11-11 13:16:29

 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

 

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c .

 

Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu. W takim przypadku stypendia będą do odebrania w kasach Banku Pekao SA. Sposób pobrania stypendium w przypadku braku nr konta podany jest ponożej.

 

 

 

+ więcej

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW


Data dodania: 2015-10-02 09:44:51

Aplikacja elektronicznego wniosku  o stypendium rektora dla najlepszych studentów została uruchomiona od 01 października br.

UWAGA

Termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb do 12 października br, termin składania oraz drukowania  podań wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku oraz kompletem załączników dotyczących wykazanych osiągnięć do dnia 13 października do godz. 14:00 W ODPOWIEDNICH  DZIEKANATACH.

+ więcej

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW o stypendium socjalne i specjalne


Data dodania: 2015-09-30 08:13:36

Informujemy studentów  starających się o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych, iż termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb mija 10 października br. (na wydruku wniosku nie może być późniejsza data).

UWAGA

W Dziale Spraw Studentów wydrukowane podania wraz z oświadczeniem o dochodach i  kompletem załączników dotyczących dochodów rodziny studenta studenci i doktoranci mogą składać do  12 października do godz. 14:00 

+ więcej

Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016


Data dodania: 2015-09-29 09:32:09

DECYZJA Prorektora ds. Kształcenia i Studentów

w sprawie:   ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

 

1.    Na podstawie art.179 ust. 2 i ust. 3 i art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w roku akademickim 2015/2016  ustalam w Uniwersytecie Opolskim: wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – w kwocie  895,00 zł netto w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.

 

2.    Niniejsza decyzja uzgodniona została z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów.

 

3.    Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2015 r.

 

+ więcej

UWAGA - ważne dla studentów starających się o stypendia socjalne


Data dodania: 2015-09-28 11:49:45

W roku akademickim 2015/2016 od 1 października 2015 r. dochód  z umowy o dzieło oraz dochód z rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego  jest dochodem uzyskanym i utraconym zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także Ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku  o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

+ więcej

Informacja o sposobie i harmonogramie składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne w roku akad. 2015/2016.


Data dodania: 2015-09-24 10:29:38

Aplikacja elektronicznego wniosku została uruchomiona.

Terminy składania wniosków o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych przez studentów i doktorantów

UWAGA!!! aby uniknąć długich kolejek prosimy nie zwlekać z wypełnianiem elektronicznego wniosku i złożeniem WERSJI PAPIEROWEJ  w DSS do ostatniej chwili. Wcześniejsze złożenie wniosku umożliwi uzyskanie szybkiej informacji o stanie wniosku i wypłacenie stypendiów w terminie.

  • studenci starszych lat: do 30 września br.
  • studenci przyjęci na pierwsze lata: po nadaniu numeru albumu (indeksu) do 10 października

Wypełnienie elektroniczne wniosku w USOS-web nie zwalnia studenta od dostarczenia dokumentów wraz z załącznikami do Działu Spraw Studentów i co więcej, za datę złożenia wniosku traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do DSS.

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016? POBIERZ

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2015/2016? POBIERZ

Wnioski złożone po 10 października będą rozpatrzone w następnym miesiącu i od następnego miesiąca będą przyznane świadczenia bez wyrównania za październik.

Przypominamy !!!! Jako datę złożenia wniosków traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do DSS, a nie dzień ich elektronicznego wypełnienia!!!

Niekompletne dokumenty dostarczone osobiście lub przesłane pocztą nie będą rozpatrywane do momentu uzupełnienia braków. Informacja o stanie rozpatrywania wniosku, kompletności dokumentacji, bądź jej braku dostępna będzie na indywidualnym koncie studenta lub doktoranta w serwisie USOS-web w szczegółach wniosku lub oświadczenia oraz wysłana na maila uczelnianego (nr indeksu @student.uni.opole.pl).

W razie problemów technicznych z wypełnieniem i wydrukowaniem wniosku prosimy o wysłanie wiadomości z opisem problemu na adres zgloszenia@uni.opole.pl W temacie listu należy wpisać "Wnioski USOSweb" a w treści listu podać: imię i nazwisko, identyfikator logowania, program (kierunek) i rok studiów. Prosimy podać szczegółowy opis problemu oraz, jeśli problem występuje w jakimś konkretnym miejscu, proszę podać numer ekranu (na każdej stronie składania wniosku widoczne jest oznaczenie w formacie "Ekran X").

+ więcej

Strona 1 z 2


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol