Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów za miesiąc luty


Data dodania: 2016-02-12 08:02:22

 

Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w kasach banku PEKAO SA i przelewy na konta osobiste
za miesiąc  luty od 19 lutego br.
ODBIÓR STYPENDIÓW W KASACH BANKU PEKAO SA  DO 4 MARCA 2016 r. (informacja poniżej)

 


+ więcej

UWAGA Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego


Data dodania: 2016-02-12 00:00:00

Studenci przyjęci na studia od semestru letniego roku akad. 2015/2016  (studia 1,5 lub 3,5 - letnie)  składają wnioski o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb oraz w wersji papierowej w Dziale Spraw Studentów w terminie do 15 marca 2016r.

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć wydrukowane z systemu USOSweb  oświadczenie o dochodach za 2014 (jeśli było złożone w semestrze zimowym należy je ponownie wydrukować).  

Osoby, które złożą wniosek po terminie 15 marca 2016r. otrzymają stypendium od miesiąca kwietnia bez wyrównania za marzec.

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb  oraz składania wydrukowanych podań wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku oraz kompletem załączników dotyczących wykazanych osiągnięć od 16 lutego do 15 marca br,  W ODPOWIEDNICH  DZIEKANATACH.

+ więcej

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH


Data dodania: 2015-12-20 14:59:44

Studenci i doktoranci, którym przyznano stypendium
socjalne, specjalne
na rok akad. 2015/2016
proszeni są o pilne zgłaszanie się
do Działu Spraw Studentów w celu odbioru decyzji

(ul. Oleska 48, pok. 26-29) .

 

+ więcej

Obsługa kasowa UO w kasach Pekao SA


Data dodania: 2015-11-25 08:18:21

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie: DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO  

Lokalizacje PEKAO SA w Opolu:

·         ul. Damrota 2, Opole (godziny otwarcia 800-1800)

·         Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia 900-1700)

·         ul. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia 800-1800 ; sobota 900-1300 )

 

Uwaga: Stypendium można odebrać w każdym banku PEKAO SA w kraju.

+ więcej

Stawki stypendiów dla studentów na rok ak. 2015/16


Data dodania: 2015-11-24 11:35:22

Stawki-stypendium-studenci-2015-2016

Stawki-stypendium-doktoranci-2015-16

+ więcej

UWAGA WAŻNE nr konta studenta i doktoranta


Data dodania: 2015-11-11 13:16:29

 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

 

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c .

 

Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu. W takim przypadku stypendia będą do odebrania w kasach Banku Pekao SA. Sposób pobrania stypendium w przypadku braku nr konta podany jest ponożej.

 

 

 

+ więcej

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW


Data dodania: 2015-10-02 09:44:51

Aplikacja elektronicznego wniosku  o stypendium rektora dla najlepszych studentów została uruchomiona od 01 października br.

UWAGA

Termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb do 12 października br, termin składania oraz drukowania  podań wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku oraz kompletem załączników dotyczących wykazanych osiągnięć do dnia 13 października do godz. 14:00 W ODPOWIEDNICH  DZIEKANATACH.

+ więcej

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW o stypendium socjalne i specjalne


Data dodania: 2015-09-30 08:13:36

Informujemy studentów  starających się o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych, iż termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb mija 10 października br. (na wydruku wniosku nie może być późniejsza data).

UWAGA

W Dziale Spraw Studentów wydrukowane podania wraz z oświadczeniem o dochodach i  kompletem załączników dotyczących dochodów rodziny studenta studenci i doktoranci mogą składać do  12 października do godz. 14:00 

+ więcej

Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016


Data dodania: 2015-09-29 09:32:09

DECYZJA Prorektora ds. Kształcenia i Studentów

w sprawie:   ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

 

1.    Na podstawie art.179 ust. 2 i ust. 3 i art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w roku akademickim 2015/2016  ustalam w Uniwersytecie Opolskim: wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – w kwocie  895,00 zł netto w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.

 

2.    Niniejsza decyzja uzgodniona została z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów.

 

3.    Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2015 r.

 

+ więcej

UWAGA - ważne dla studentów starających się o stypendia socjalne


Data dodania: 2015-09-28 11:49:45

W roku akademickim 2015/2016 od 1 października 2015 r. dochód  z umowy o dzieło oraz dochód z rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego  jest dochodem uzyskanym i utraconym zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także Ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku  o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

+ więcej

Strona 1 z 2


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol